யூடியூப் துவங்கி பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி? 🤔 | How to earn money in Youtube? 🤗| Anitha Anand Tipsயூடியூப் துவங்கி பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி? | How to start YouTube channel and earn money ? | Tamil

This Video explains how to start Youtube channel and earn money.

Youtube Tamil – Basic Information Q&A – யூடுயூப் தமிழ் தகவல்கள்

1 – யூடியூப் துவங்கி பணம் சம்பாதிப்பது எப்படி? – https://youtu.be/Mxu3c-LdHDU

2 – என் யூடியூப் மாத வருமானம் ? – https://youtu.be/JcnfG7rH8wI

3 – யூடியூபர்கள் வீடியோ தவிர எப்படி சம்பாதிக்கிறார்கள் – https://youtu.be/0DvlMkbA6o0

4 – அதிக வியூஸ் பெறுவது எப்படி? – https://youtu.be/OXW_7Baqc_s

5 – யூடியூப் பணத்தை எப்படி அனுப்புவார்கள் – https://youtu.be/5ZaqxWSECV4

6 – எங்கள் YouTube உபகரணங்கள் & டிப்ஸ் – https://youtu.be/voJQZ5cKZgE

7 – நெகடிவ் கமெண்ட் Youtubers – https://youtu.be/xjnDeT4XkAk


Youtube Basic Information for Newcomers & Budding Youtubers

1 – How to Start Youtube with Just a Mobile Phone – https://youtu.be/Mxu3c-LdHDU

2 – What is my Youtube Income ? – https://youtu.be/JcnfG7rH8wI

3 – Other ways to make Money in Youtube ? – https://youtu.be/0DvlMkbA6o0

4 – How to get more views as a new Youtuber? – https://youtu.be/OXW_7Baqc_s

5 – YouTube Monetization Q&A – https://youtu.be/5ZaqxWSECV4

6 – Our Youtube VLOGGING Equipment, Gear & Tips – https://youtu.be/voJQZ5cKZgE

7 – Youtube Negative Comments – How to Deal with it – https://youtu.be/xjnDeT4XkAk


Google Adsense – https://www.google.com/adsense


YouTube பணத்தை எப்படி அனுப்புவார்கள் | YouTube Money Q&A and Tips | Does Likes get more Money? Tamil


Tamil – $$Working from Home Online

வீட்டில் இருந்தே ஆன்லைன் மூலம் பணம் சம்பாதிக்கலாம் | 100% Genuine – https://youtu.be/WBs8HOXg0gk


English – $$Working from Home Online

Work & Earn Money Online From Home | 100% Genuine – https://youtu.be/1vn7BHAm4pk


$$Share Trading – Tamil Version – Detailed Videos

1 -Share Trading Basics (Tamil Version) – https://youtu.be/pUNh3_BXLvY

2 – எந்த பங்குகளை வாங்கலாம்? நான் வாங்கிய பங்குகள்? – https://youtu.be/tgq5p0O3C1s

3 – பங்கு சந்தை இந்தியாவை vs லண்டன் அமெரிக்கா? – https://youtu.be/DArcT6mkvdg


$$Share Trading – Tamil Version – Detailed Videos

1 -Share Trading Basics (Tamil Version) – https://youtu.be/pUNh3_BXLvY

2 – எந்த பங்குகளை வாங்கலாம்? நான் வாங்கிய பங்குகள்? – https://youtu.be/tgq5p0O3C1s

3 – பங்கு சந்தை இந்தியாவை vs லண்டன் அமெரிக்கா? – https://youtu.be/DArcT6mkvdg

4 – ஷேர் டிரேடிங் Apps டெமோ & ஒப்பீடு – ஷேர் டிரேடிங் Apps டெமோ & ஒப்பீடு


$$Share Trading – English Version – Detailed Videos

1 – Share Trading Basics – https://youtu.be/97Nm_AqvJzI

2 – Share Trading India vs UK & US Compared – https://youtu.be/ET5qKOpRv3I

3 – Share Trading – What Shares I have Bought & Made Money – https://youtu.be/HtzaIaqqq3k

4 – UK Share Trading – Which App you can use – https://youtu.be/pFkV4QbdsXI


#anithaanand #londontamil #லண்டன்தமிழ்

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post